Komerční banka snižuje s platností od 24. 9. 2001 referenční sazbu (RS KB) o 0,10 % p.a. na úroveň 5,50 % p.a. Kontokorentní referenční sazba (KRS KB) se rovněž snižuje o 0,10 % p.a. na úroveň 5,70 % p.a.

Od stejného data banka snižuje úrokové sazby termínovaných účtů s pevnou úrokovou sazbou a depozitní směnky v rozmezí od 0,01 do 0,33 % p.a. U produktů s vyhlašovanou úrokovou sazbou (Osobní T-konta a podnikatelská konta) se sazby snižují v rozmezí od 0,01 do 0,29 % p.a.