Uzavřením Data Roomů skončí v pátek 11. 5. 2001 hloubková kontrola Komerční banky, kterou v ní prováděli zástupci čtyř potenciálních investorů, kteří se ucházejí o koupi 60 % státního podílu. Během uplynulých čtyř měsíců analyzovali zájemci o privatizaci Komerční banky dokumenty shromážděné v Data Roomech, provedli na 270 pohovorů s manažery banky a v neposlední řadě měli možnost na vzorku 190 stávajících aktivních klientů analyzovat úvěrové portfolio banky, což se u investorů setkalo s velmi pozitivním ohlasem.

Podle předsedy představenstva a generálního ředitele Komerční banky Radovana Vávry ocenili všichni potenciální investoři informační otevřenost Komerční banky. "Jsem velmi spokojen s tím, jak se nám podařilo zvládnout neobyčejně náročný proces, během kterého bylo třeba dodržovat přísná pravidla a striktní zákonná omezení. Navzdory složitosti celé akce jsem přesvědčen, že všichni investoři se dozvěděli o Komerční bance vše, a při zvažování svých nabídek se tak mohli opřít o skutečně kompletní informace", zhodnotil uplynulé období Vávra.

Co bylo připraveno a co se během due diligence v KB událo:

Data Room (DR)

 • šlo o dva identické prostory přístupné investorům (oddělené od sebe - investoři mohli paralelně studovat dokumenty)
 • existoval i záložní DR s identickými materiály, a to pro potřeby banky
 • DR obsahovaly na 6.500 dokumentů shromážděných na celkové ploše 3.000 m2
 • 70 % v papírové podobě
 • 30 % v elektronické podobě - v každém DR byly 4 počítače pro možnost zkoumání těchto dokumentů
 • do DR směrovali investoři 2.000 dotazů
 • DR byl po dobu 8 týdnů investorům k dispozici 12 hodin denně, v posledních dvou týdnech se tato doba snížila na 10 hodin (na základě slabší poptávky ze strany investorů)
 • dotazy investorů nejčastěji směřovaly do oblasti:
  • úvěry
  • výkaznictví
  • majetek ve vlastnictví KB
  • oblast IT
  • kauza BCL

One-to-one pohovory

 • proběhlo 270 setkání (z toho 40 návštěv na pobočkách) včetně schůzek se zástupci dceřinných a přidružených společností
 • některé schůzky trvaly až 5 hodin
 • tématy byla zejména finanční oblast, úvěry, BCL
 • cílem pohovorů bylo seznámit investora s kvalitou řízení banky včetně prezentace odborných znalostí manažerů KB
 • za strany investora se účastnili manažeři se stejným profesním zaměřením

Analýza úvěrového portfolia

 • zhruba 190 stávajících klientů úvěrovaných KB, z celkového počtu 303 oslovených, poskytlo souhlas k nahlédnutí investorů do svých úvěrových složek, o tento souhlas musela banka klienty požádat, protože se jednalo o živé úvěrové vztahy a poskytování jakýchkoli souvisejících informací osobám stojícím mimo banku podléhá příslušným ustanovením Zákona o bankách
 • vše bylo organizačně velmi náročné, neboť složky nebyly stěhovány na jedno místo, ale zůstaly na příslušných obchodních místech po celé republice
 • všichni investoři prostudovali dohromady asi 310 složek
 • celá akce byla podřízena nesmírně přísnému režimu – zástupci investorů museli mít podepsánu dohodu o mlčenlivosti, bylo zakázáno cokoli kopírovat nebo faxovat