Státní podíl v Komerční bance získá Société Générale, a to za cenu 40 miliard korun, tj. 1 mld. 189 mil. euro. Dnes o tom rozhodla vláda České republiky.

Představenstvo Komerční banky přivítalo toto rozhodnutí kabinetu, které ukončilo období privatizačního procesu. Komerční banka je ráda, že mohla přispět k jeho transparentnosti a hladkému průběhu, tím, že veškeré úkoly, které obdržela, splnila včas a v požadované kvalitě. Vedení banky je přesvědčeno, že ke kvalitě privatizace přispělo také rozhodnutí kabinetu o poskytnutí tříleté záruky na část nebonitních aktiv. Touto garancí vláda jednoznačně stanovila podmínky pro všechny zájemce o privatizaci. Představenstvo banky zároveň také děkuje všem, kteří se na přípravě privatizace podíleli a svou vysoce kvalitní prací přispěli k nezpochybnitelnosti a průhlednosti procesu odstátnění KB. Management banky může zodpovědně prohlásit, že KB je na vlastní proces spojení se strategickým investorem výborně připravena.

V KB v současné době vzniká tzv. integrační tým. Proto, aby Komerční banka a její zaměstnanci byli na fúzi plně připraveni, byla s dostatečným předstihem naplánována řada přípravných kroků. Je zřejmé, že integrace půjde napříč všemi činnostmi banky a dceřiných společností, proběhne revize pracovních postupů a poté jejich sladění s postupy nového vlastníka. Ačkoliv přípravné práce, nezbytné pro uvedení integračního týmu do plného provozu už začaly, naplno se jeho činnost rozběhne až po reálném vstupu nového vlastníka do banky, to znamená po podpisu příslušných smluv. V rámci těchto přípravných prací jsou analyzovány dostupné informace o slučování finančních institucí jak v ČR, tak v zahraničí. Integrační tým v nejbližších týdnech převezme také činnost tzv. Data Room. Ty totiž musí být v pohotovostním stavu pro případ, že by investor požádal o další doplňující informace. Integrační tým, v němž budou zastoupeni jak současní zaměstnanci KB, tak zástupci nového vlastníka, bude řídit vlastní proces slučování. Vytvoření takového týmu je standardním postupem, který je zcela nezbytný pro integraci dvou společností.

Komerční banka vstupuje do procesu integrace s pozitivním hospodářským výsledkem, když k 31. 3. 2001 podle mezinárodních účetních standardů vytvořila čistý zisk ve výši 1,3 mld. Kč. Z historie privatizace

Základní ukazatele (IAS) 31. 12.
1996
31. 12.
1997
31. 12.
1998
Čistý zisk/ztráta (mil. Kč) 5 299 528 -9 546
Bilanční suma (mil. Kč) 445 954 466 517 422 084
Úvěry klientům (mil. Kč) 256 166 249 989 214 018
Závazky vůči klientům
(mil. Kč)
280 457 296 882 273 698
Základní jmění (mil. Kč) 9 502 9 502 9 502
Kapitálová přiměřenost
podle BIS (%)
10,7 8,7 9,6
Základní ukazatele(IAS) 31. 12.
1999
31. 12.
2000
31. 3.
2001
Čistý zisk/ztráta (mil. Kč) -9 782 -19 1 312
Bilanční suma (mil. Kč) 390 122 402 205 401 670
Úvěry klientům (mil. Kč) 181 754 126 943 128 588
Závazky vůči klientům
(mil. Kč)
259 191 287 624 282 761
Základní jmění (mil. Kč) 16 604 19 005 19 005
Kapitálová přiměřenost
podle BIS (%)
10,3 14,7 15,0

 

Privatizační proces v Komerční bance, a. s.


19. listopad 1997
Vláda ČR schválila prodej státem vlastněných akcií Komerční banky, a. s., strategickému investorovi.

28. červenec 1999
Vláda ČR rozhodla o převodu nebonitních pohledávek v nominální výši 23,1 mld. Kč do Konsolidační banky Praha, s. p. ú. Restrukturalizace aktiv byla zvolena jako alternativní postup k navýšení základního jmění, které bylo pozastaveno žalobami minoritních akcionářů.

10. srpen 1999
Vláda ČR zveřejnila inzerát vyzývající potenciální investory k vyjádření předběžného zájmu o koupi státního podílu v Komerční bance.

24. listopad 1999
Podepsáním Česko-Slovenské smlouvy o dělení federálního majetku došlo k vyřešení uplatňovaného nároku Fondu národního majetku SR na část akcií Komerční banky, a. s., v držení Fondu národního majetku ČR. Stávající podíl FNM ČR se tímto aktem stal nezpochybnitelným ze strany FNM SR.

14. leden 2000
Úspěšně byl ukončen proces navyšování základního jmění schválený Valnou hromadou v květnu 1999 ve výši 9,5 mld. Kč. Došlo tak ke zvýšení podílu FNM ČR na základním jmění Komerční banky na 60 %.

16. únor 2000
Vláda ČR rozhodla o zásadní restrukturalizaci aktiv Komerční banky. Na základě tohoto rozhodnutí Komerční banka zřídila a vybavila dceřinou společnost Konpo, s. r. o., na kterou po jejím prodeji Konsolidační bance v březnu 2000 převedla nebonitní aktiva v nominální výši 60 mld. Kč.

20. září 2000
Poradce vlády pro privatizaci Komerční banky firma Goldman Sachs International rozeslala Informační memorandum potenciálním investorům, kteří měli na jeho základě vyjádřit předběžnou nabídku.

27. listopad 2000
Vláda ČR projednala obdržené nabídky investorů a vybrala čtyři společnosti jako účastníky dalších fází privatizačního procesu - německou HypoVereinsbank, italskou UniCredito a francouzské Société Générale a Crédit Agricole.

28. prosinec 2000
Vláda ČR rozhodla o poskytnutí garancí Komerční bance do maximální výše 20 mld. Kč. Prostřednictvím Konsolidační banky tak stát po dobu tří let, tj. do 31. prosince 2003, ručí za případné ztráty vzniklé u části nebonitních aktiv v portfoliu Komerční banky.

duben 2001
Ukončení aktivní fáze investorské Due Diligence.