Komerční banka se rozhodla okamžitě provést kroky směřující k zajištění návratnosti úvěrů poskytnutých kroměřížské společnosti Magneton.

Tento klient přestal splácet své závazky, které se pohybují v řádu desítek milionů korun. Komerční banka se obává případných nepřátelských kroků namířených jak vůči KB, tak také vůči dalším věřitelům. Považujeme za možné, že ohroženy jsou právě i nároky ostatních věřitelů společnosti Magneton.

Komerční banka si je velmi dobře vědoma své povinnosti usilovat o maximální návratnost rizikových aktiv, a toto její rozhodnutí, je s touto povinností plně v souladu.