Komerční banka zvyšuje s platností od 2. 8. 2001 referenční sazbu (RS KB) o 0,30 % na hodnotu 5,60 % p.a. a kontokorentní referenční sazbu (KRS KB) rovněž o 0,30 % na hodnotu 5,80 % p.a.

Od stejného data se zvyšují úrokové sazby termínovaných účtů s pevnou úrokovou sazbou v rozmezí od 0,03 % do 0,51 % p.a. Nejvíce se zvyšují sazby pro splatnosti od 1 roku výše.

Ve stejném rozsahu se mění i úrokové sazby produktu Depozitní směnka.

U produktů s vyhlašovanou úrokovou sazbou (Osobní T-konta a podnikatelská konta) se sazby zvyšují v rozmezí od 0,01 % do 0,31 % p.a.