Komerční pojišťovně nebyla odcizena databáze klientů V lednu tohoto roku byla v pojišťovně zcizena jedna ze součástí komplikovaného hardware. Konkrétně neznámý pachatel ukradl část zálohovacího zařízení, která mohla u laika vizuálně vzbudit dojem, že se jedná o poměrně drahou spotřební elektroniku. Na této zálohovací součásti byl umístěn soubor jedniček a nul, který je nečitelný bez součinnosti s nákladným a sofistikovaným dodatečným zařízením.

Komerční pojišťovna neprodleně informovala o krádeži zařízení Policii ČR. Ta v současné době případ vyšetřuje a do té doby, než bude pachatel dopaden, lze motiv jeho činu pouze předpokládat. Odborné analýzy provedené na popud Komerční pojišťovny dokazují, že možnost získání klientských dat je na hranici pravděpodobnosti a další související šetření neprokázala, že by skutečně k takovému zneužití došlo.

Komerční pojišťovna propustila v této souvislosti jednoho zaměstnance a jednoho manažera, kteří odpovídali za bezpečnost provozu. Komerční banka jako stoprocentní vlastník Komerční pojišťovny byla dlouhodobě nespokojena s prací této dceřinné společnosti, a proto rozhodla o výměně generálního ředitele. Ta se uskutečnila letos v dubnu. Nové vedení Komerční pojišťovny v současné době ve spolupráci s mateřskou bankou zavádí nový centrální projekt bezpečnosti.