Pravidelná kontrola KB odhalila v závěru minulého týdne selhání dvou pracovníků divize Správa aktiv.

Jeden ze zaměstnanců nedodržel stanovené limity a příslušné vnitřní předpisy banky při obchodování s Americkým dolarem. Stalo se tak s vědomím pracovníka, který měl za úkol tyto obchody kontrolovat. Selhání obou zaměstnanců způsobilo Komerční bance ztrátu ve výši téměř 30 milionů korun.

Tato ztráta bude naúčtována k tíži divize Správa aktiv a příslušní manažeři jsou osobně motivováni k jejímu vyrovnání do konce letošního roku, tak aby tyto ztrátové obchody neměly dopad na celkový hospodářský výsledek Komerční banky za rok 2001.

Komerční banka dále posílila systém kontroly v divizi Správa aktiv.

Banka rozvázala s oběma zaměstnanci pracovní poměr v souladu s § 53 Zákoníku práce a bude také uplatňovat svůj zákonný nárok na náhradu škody.