Dozorčí rada Komerční banky, a. s., dnes tj. 5. 10. 2001 jmenovala 5 členů představenstva banky, a to s platností od 5. 10. 2001, 9:00.

Představenstvo Komerční banky bude pracovat v následujícím složení:

Alexis Raymond Juan
Patrice Cheroutre
Peter Palečka
Matúš Púll
Tomas Spurny
Marie Růžičková - tisková mluvčí KB

Životopisy členů představenstva Komerční banky zvolených 5. října 2001

Alexis Raymond Juan
Narodil se v roce 1943 v Alžírsku. Získal doktorát veřejného práva na fakultě v Paříži. Absolvoval rovněž Institut politických studií v Grenoblu. Do Société Générale nastoupil v roce 1968 a v rámci její finanční skupiny vystřídal mnoho pozic po celém světě. Pomáhal založit a rozvíjel několik poboček či účastí v zahraničí: tokijskou pobočku SG v letech 1973 - 1976, aténskou v letech 1980 - 1984, dále pak Korean French Banking Corporation v Soulu (1978 - 1980, ředitel). V letech 1984 - 1987 byl náměstkem generálního ředitele SG ve Velké Británii. Mezi lety 1987 a 1998 působil ve francouzské SG na několika pozicích ředitele distribuční sítě ať už na regionální, či celonárodní úrovni. Roku 1998 se stal členem komise představenstva Groupe Societe Generale.

Patrice Cheroutre
Narodil se v roce 1951 v Bailleul (Francie). Vystudoval vysokou školu "Ecole Centrale" ve francouzském Lille (1974), na které v oboru mechanika kapalin pokračoval i v postgraduálním studiu. Mimo to absolvoval i několik dalších vzdělávacích programů. V Société Générale to byly například kurzy zaměřené na investiční bankovnictví, bankovnictví a finance. Do roku 1987 pracoval v průmyslu, mimo jiné v Thomson Group a Alcatel Group. Do Société Générale nastoupil v roce 1987 jako vedoucí technický poradce pro sektory telekomunikací a IT. Poté vystřídal několik řídících funkcí v rámci skupiny SG: ředitel úseku obchodování s cennými papíry a úseku správy cenných papírů (1989 - 1992), generální ředitel dceřiné Societe Generale Kanada (1992 - 1995), generální ředitel marocké SGBM Société Générale Marocaine de Benques (1995 - 1998) a konečně generální ředitel SG Asia Credit Ltd & Bangkok International Banking Facility (1998 - 2000). V ČR působí od roku 2000, kdy se stal vedoucím organizační složky Societe Generale, pobočka Praha se 150 zaměstnanci.

Peter Palečka
Narodil se v roce 1959. Vystudoval Obchodní fakultu Vysoké školy ekonomické v Bratislavě, kterou ukončil v roce 1982. Po působení v podnikové sféře pracoval na Federálním ministerstvu zahraničního obchodu jako vedoucí odboru strategického plánování a v letech 1990 - 1992 zde zastával funkci ředitele odboru mnohostranné obchodní politiky. V období 1992 - 1994 působil jako stálý představitel ČSFR resp. České republiky při GATT a v následujících čtyřech letech jako stálý představitel ČR při Světové obchodní organizaci (WTO). Od roku 1995 zároveň působí v rámci WTO jako rozhodčí mezinárodních panelů ve sporech mezi EU, USA, Kanadou a dalšími zeměmi. Od srpna 1998 pracuje v Komerční bance. Od svého nástupu do října 1999 zde vykonával funkci ředitele úseku Strategie finanční skupiny a privatizace. V říjnu 1999 byl dozorčí radou Komerční banky zvolen členem představenstva KB, kde byl zodpovědný především za strategii a privatizaci KB. V dubnu 2000 se stal místopředsedovu představenstva KB a 1. náměstkem generálního ředitele.

Matúš Púll
Narodil se v Bratislavě v roce 1949. Studoval Vysokou školu ekonomickou v Praze, kterou absolvoval v roce 1972. Poté nastoupil do podniku zahraničního obchodu Fincom. V letech 1977 až 1982 pracoval na ústředí Státní banky československé. Od roku 1982 dodnes působí ve vedení zastupitelství Société Générale v Praze: do roku 1992 jako vedoucí zastupitelství SG, pak jako člen vedení Société Générale Komerční banka resp. Société Générale banka. Před zvolením do představenstva Komerční banky působil ve vedení Société Générale, pobočky Praha.

Tomas Spurny
Narodil se v roce 1965 v Praze. V letech 1986 až 1991 studoval na Stern School of Business, která je součástí New York University. Titul MBA v oboru finance získal v roce 1994 na Columbia University v New Yorku. Od roku 1985 do roku 1989 pracoval ve společnosti London Star Limited. V letech 1989 a 1990 absolvoval bankovní program pro školení úvěrových specialistů při Manufacturers Hannover Trust. V dalších letech se věnoval podpoře dealerů a tvorbě modelů v oblasti obchodu s deriváty pro European American Bank. V letech 1994 až 1999 zastával různé pozice v poradenské firmě McKinsey & Company, prvně v New Yorku, později v Praze. Zaměřoval se především na poradenství finančním institucím v bankovním sektoru. V roce 1997 dosáhl pozice Senior Engagement Manažer. Roku 1999 se stal generálním ředitelem a předsedou představenstva CCS České společnosti pro platební karty v Praze, kde byl mimo jiné zodpovědný tvorbu a implementaci růstové strategie pro tohoto největšího nebankovního vydavatele platebních karet v ČR. V květnu 2000 jej dozorčí rada Komerční banky zvolila členem představenstva KB. Byl zodpovědný především za oblast financí a řízení rizik.