Členové představenstva Komerční banky, a. s., dnes tj. 5. 10. 2001 informovali dozorčí radu KB o svém odstoupení z funkcí. Toto rozhodnutí nabývá účinnosti v pátek 5. 10. 2001 v 9.00.

Představenstvo Komerční banky odstupuje z funkcí v předvečer valné hromady, která se uskuteční v pondělí 8. 10. 2001.