Dne 18. 7. 2001 představenstvo Komerční banky rozhodlo odmítnout plnění ve výši USD 24,4 mil. vyplývající ze "závazkového prohlášení ", které bylo vystaveno vůči ČSOB v roce 1991.

Tento potenciální závazek banky vyplývá ze smlouvy o výstavbě závodu na výrobu kysličníku hlinitého v Íránu, která byla iniciovaná podnikem zahraničního obchodu, který subkontrahoval klienta Komerční banky, pro zajištění výstavby této investice.

Za realizaci této investice, která je v tuto chvíli krátce před dokončením, dluží íránská strana českým subjektům více nez 60 mil USD. Dle informací, známých Komerční bance, íránská strana není schopna plnit své závazky vůči českým dodavatelům a požaduje plnění z bankovních garancí ČSOB, neboť se takto snaží získat finanční zdroje pro dokončení tohoto projektu. ČSOB vyzvala Komerční banku, aby částka USD 24,4 mil. byla uhrazena, neboť ČSOB již vyplatila nároky íránské straně.

Komerční banka v tuto chvíli částku USD 24,4 mil. neuhradí, neboť dle analýzy právních expertů existují o platnosti tohoto závazku Komerční banky významné pochybnosti. Tento potenciální závazek a jeho vymahatelnost, o které rozhodne soud, nemohou ovlivnit hospodářské výsledky Komerční banky.

Kromě obvyklé odborné péče představenstvo Komerční banky tímto postupem hájí zájmy daňových poplatníků, neboť celá kryta privatizační garancí.

Radovan Vávra
předseda představenstva a generální ředitel KB

Tomas Spurny
člen představenstva a náměstek GŘ KB odpovědný za finanční řízení a řízení rizik