Od prvního dubna 2001 nabízí Komerční banka na internetové adrese www.mojebanka.cz svým klientům ve standardním provozu služby internetového bankovnictví. Díky novému modernímu produktu je možné obsluhovat účty spolehlivě, snadno a bezpečně prostřednictvím Internetu, a to kdykoli a odkudkoli. Internetové bankovnictví se tak nyní stává strategickou produktovou platformou Komerční banky.

Díky produktu "MojeBanka" získají klienti další možnost nepřetržitého spojení s bankou, 24 hodin denně, 365 dní v roce, a to zejména pro:

  • zadávání jednorázových platebních příkazů k úhradě i inkasu
  • zadávání hromadného platebního příkazu k úhradě nebo inkasu
  • on-line zobrazení historie účtu
  • on-line získání výpisů z účtu
  • přenos účetních dat mezi klientem a bankou
  • možnost nastavení parametrů účtů
  • on-line přístup k informacím o kursech měny, úrokových sazbách apod.

Současná nabídka služeb přímého bankovnictví Komerční banky je primárně určena pro malé a střední podniky a právnické osoby - podnikatele. Ale již nyní připravují specialisté banky verzi, která bude určena speciálně pro širokou základnu drobných klientů - fyzických osob.

Pro zajištění bezpečnosti vybudovala Komerční banka certifikační autoritu a využila svou infrastrukturu veřejných klíčů (PKI). Tento způsob poskytuje špičkovou úroveň zabezpečení jak komunikace mezi systémem "MojeBanka" a prohlížečem uživatele, tak i podepisování příkazů v rámci služby "MojeBanka". Veškerá komunikace probíhá v SSL (Secure Socket Layer) a každou aktivní operaci uživatel podepíše svým unikátním elektronickým podpisem. Tím jsou uspokojeny veškeré požadavky na bezpečnou komunikaci, tj. identifikaci, autentikaci, autorizaci, důvěrnost, integritu a nepopiratelnost.

Na základě ceníku, který vstoupil v platnost 1. dubna, bude pro všechny klientské kategorie zřízení produktu "MojeBanka" zdarma. Uživatel bude zatížen pouze poplatkem 150 korun za vystavení certifikátu, který je nezbytný ke zprovoznění služby. Měsíční poplatek za provoz služby byl pro právnické osoby stanoven ve výši 245 korun. Sleva 75 % z ceny za měsíční provoz Expresní linky KB je určena všem, kteří budou díky balíčku přímého bankovnictví současně užívat služeb telefonního i internetového bankovnictví. Sleva platí samozřejmě i pro fyzické osoby, které budou měsíčně zpoplatněny částkou 79 korun.

Projekt "MojeBanka" odstartoval v Komerční bance v září loňského roku. První vývojová etapa byla ukončena počátkem prosince a 8. 12. odstartovala pilotní fáze. Již 28. 2. překročil počet klientů první tisícovku, k poslednímu březnovému dni pak počet účastníků pilotu přesáhl hranici 3 200 klientů, kteří již provedli na 5 500 transakcí o celkovém objemu 126 milionů korun.