Akcionáři Komerční banky a.s. na dnešní valné hromadě přijali nové znění stanov banky, které tak byly uvedeny do souladu s novelou Obchodního zákoníku platnou od 1. 1. 2001. Představenstvo banky předložilo akcionářům návrh nového znění stanov v tomto termínu, přestože Obchodní zákoník umožňuje provedení potřebných změn až do konce roku 2001. Management banky totiž považuje za nezbytné, aby v procesu doprivatizace banky její stanovy odrážely novelu obchodního zákoníku.

Nejvýznamnější změny se týkají zpřesnění působnosti všech orgánů banky. V této souvislosti byla upravena i působnost dozorčí rady, její vztahy na ostatní orgány společnosti. Dále byl mimo jiné upraven způsob splacení nově emitovaných akcií při zvýšení základního jmění upisováním akcií.

Valná hromada dále přijala technické zpřesněsnění pravidel akciového motivačního programu. Tyto zpřesňující úpravy nemají vliv na ekonomické podmínky AMP, který byl přijat na řádné valné hromadě 31. 5. 2000.