Řádná valná hromada Komerční banky dnes schválila zprávu představenstva o podnikatelské činnosti banky, odsouhlasila řádnou účetní závěrku za rok 2000 a rozhodla o úhradě ztráty za rok 2000.

Generální ředitel a předseda představenstva banky Radovan Vávra prezentoval ve svém vystoupení výsledky restrukturalizačního procesu, který banka podstoupila v uplynulých 12 měsících. K jeho stěžejním bodům patřilo posílení výkonné role a zodpovědnosti vrcholového vedení banky či změna politiky úvěrové klasifikace. Nové vedení banky vypracovalo a zavedlo řadu iniciativ, které vedly k zásadnímu obratu v ziskovosti a ke zlepšení kvality aktiv banky.

Akcionáři schválili konsolidovanou účetní závěrku společnosti za rok 2000, a to s konsolidovaným hospodářským výsledkem po zdanění podle českých účetních standardů - 239 milionů korun. Valná hromada též odsouhlasila nekonsolidovanou roční závěrku za rok 2000, když ztráta po zdanění podle českých účetních standardů činí 149 milionů. Akcionáři rozhodli, že bude plně uhrazena z fondů ze zisku minulých let.

Valná hromada banky schválila pro rok 2001 "Zásady odměňování členů orgánů banky". Akcionáři též vzali na vědomí přehled peněžitého a nepeněžitého plnění členům představenstva a dozorčí rady. Na jejich základě mají například členové dozorčí rady právo koupit od Komerční banky 2 280 ks akcií KB v ceně 500 Kč za kus.