Komerční banka je nesmírně spokojena s kroky, které příslušné orgány činí, a je ráda, že mohla státním orgánům pomoci v počáteční fázi vyšetřování tohoto případu předložením forenzních auditů a poskytnutím dalších informací vyšetřovateli.

Komerční banka bude i nadále podnikat všechny kroky vedoucí k dohledání a vymáhání aktiv poskytnutých společnostem, které byly pod kontrolou skupiny označované jako Č.A.S./Satrapa.