Včera, tj. 7. 5. 2001 vydala ČTK zprávu o tom, že Barak Alon hodlá žalovat Komerční banku.

Tato informace nemůže v žádném případě ovlivnit proces privatizace KB. Případ B.C.L. byl totiž velmi detailně popsán externím, interním a forenzním auditorem a podrobná zpráva a všechny související podklady byla k dispozici všem potenciálním investorům. Zájemci o privatizaci Komerční banky se tedy s celou kauzou seznámili a nepředstavuje tak pro ně žádné neznámé riziko.