Výrokem "bez výhrad" stvrdila auditorská společnost Deloitte & Touche hospodářské výsledky Komerční banky za rok 2000, a to v podobě, jak byly předběžně prezentovány v polovině února letošního roku.

Hospodaření Komerční banky skončilo v roce 2000 "červenou nulou" kdy banka po letech miliardových ztrát dosáhla hospodářského výsledku - čisté ztráty 19 milionů korun, a to zejména díky trvalé podpoře státu a pozitivním výsledkům restrukturalizačního programu, který bance naordinovalo nové představenstvo.

Přímým důsledkem těchto změn je růst čistých provozních výnosů o 5,4 %, na hodnotu 21,5 miliardy korun. Podle předsedy představenstva a generálního ředitele Komerční banky Radovana Vávry: "Dlouhodobý razantní nárůst všech kategorií výnosů, zejména poplatků, při udržení konstantní výše nákladů, je základním stavebním kamenem strategie představenstva Komerční banky."

Příznivý vývoj klíčových ukazatelů dále dokládá vývoj provozních nákladů očištěných o náklady na restrukturalizaci, které se podařilo bance udržet na stejné úrovni 10,4 miliardy korun oproti 10,3 miliardy na konci roku 1999.

Dynamický růst se projevil u řady položek ve výkazu zisků a ztrát. Čisté úrokové výnosy, které tvoří 57 procent čistých provozních výnosů, vzrostly o 2,8 %, zisk z obchodování se zvýšil dokonce o 22,2 % a dosáhl hodnoty 3,1 miliardy. Největší podíl na tomto výsledku má zisk z obchodování s cizí měnou, jehož čistá hodnota byla 1,9 miliardy korun.

V rozvaze Komerční banky rostly především vklady klientů, které ke konci roku 2000 vzrostly o 11 % a dosáhly objemu téměř 288 miliard korun (vklady fyzických osob se zvýšily o 9 %, podnikatelských subjektů pak dokonce o 16 %).

Služba Expresní linka KB, jejímž prostřednictvím lze obsluhovat účty pomocí telefonu, zaznamenala v roce 2000 nárůst počtu uživatelů o 244 %, když ji na konci roku využívalo téměř 100 000 klientů. Expresní linka se tak stala v roce 2000 nejrychleji se rozvíjející formou přímého bankovnictví v Komerční bance.

Podle Radovana Vávry předložené výsledky přesvědčivě dokazují, že proces změn, nastolený v polovině roku, již nyní přináší pozitivní výsledky. Ty společně s trvalou podporou státu vytvářejí příznivé podmínky pro privatizaci Komerční banky.