Zahájení výplat je stanoveno na 4. ledna 2002. Výplaty budou probíhat 5 let do 4. ledna 2007 a to následujícím způsobem:

A) Výplaty fyzických osob s vkladem od 10 Kč do 50 000 Kč:

Oprávnění klienti bank s vkladem od 10 Kč do 50 000 Kč obdrží poštou poukázky Komerční banky, na které obdrží náhrady vkladů ve všech pobočkách Komerční banky, a.s. Oprávnění klienti obdrží poukázky nejpozději do 18. ledna 2002 (včetně). Poukázky jsou platné 5 let.

B) Výplaty všech právnických osob až do výše 4 milionů korun a fyzických osob ve výši do 10 a od 50 000 Kč až do výše 4 milionů korun:

- budou prováděny na níže uvedených vybraných pobočkách Komerční banky:

Seznam obchodních míst KB, a.s., pro výplaty právnickým osobám:

pro klienty Pragobanky, a.s.
Praha pobočka Praha - Podvinný mlýn
Podvinný mlýn 2, 180 41 Praha 9
tel.: 02-66195111
pro klienty Universal banky, a.s.
Praha pobočka Praha -západ
U Průhonu 38, 170 04 Praha 7
tel.: 02-66707111
pro klienty Moravia banky, a.s.
Praha pobočka Praha 10
K Botiči 5, 101 01 Praha 10
tel.: 02-67001111
Brno pobočka Brno
náměstí Svobody 21, 631 31 Brno
tel.: 05-42129111
Ostrava pobočka Ostrava
Nádražní 12, 730 01 Ostrava 1
tel.: 069-6161111
Frýdek-Místek pobočka Frýdek-Místek
Nádražní 1087, 738 01 Frýdek-Místek
tel.: 0658-607111
Karviná pobočka Karviná
Karola Sliwky 8A/50, 733 32 Karviná-Fryštát
tel.: 069-6393111
Olomouc pobočka Olomouc
tř.Svobody 14, 722 14 Olomouc
tel.: 068-5509111

Seznam obchodních míst KB, a.s., pro výplaty fyzickým osobám ve výši do 10 Kč a ve výši od 50 000,10 Kč do 4 000 000 Kč:

pro klienty Pragobanky, a.s.
Praha pobočka Praha - Podvinný mlýn
Podvinný mlýn 2, 180 41 Praha 9
tel.: 02-66195111
Brno pobočka Brno
náměstí Svobody 21, 631 31 Brno
tel.: 05-42129111
Pardubice pobočka Pardubice
nám. Republiky 222, 530 78 Pardubice
tel.: 040-6856111
pro klienty Universal banky, a.s.
Praha pobočka Praha - náměstí Míru
Italská 2, p.p.49, 120 00 Praha 2
tel.: 21514111
Ústí nad Labem pobočka Ústí nad Labem
Bílinská 2, 400 02 Ústí nad Labem
tel.: 047-5239111
Liberec pobočka Liberec
Bílinská 2, 400 02 Ústí nad Labem
tel.: 047-5239111
Zlín pobočka Zlín
Tř. T. Bati 152, 761 20 Zlín
tel.: 067-7611111
Litoměřice pobočka Litoměřice
Mírové náměstí 167, 412 01 Litoměřice
tel.: 0416-722111
Slaný expozitura Slaný
Masarykovo nám. 160, 274 01 Slaný
tel.:0314-522717
Roudnice nad Labem expozitura
Dr. Slavíky 1062, 41 301 Roudnice n. L.
tel.: 0411-838110
Ostrava pobočka Ostrava
Nádražní 12, 730 01 Ostrava 1
tel.: 069-6161111
Brno pobočka Brno
náměstí Svobody 21, 631 31 Brno
tel.: 05-42129111
Opava pobočka Opava
Hrnčířská 2, 746 96 Opava
tel.: 0653-682111
Litvínov expozitura Litvínov
nám. Míru 173, 436 01 Litvínov
tel.: 035-5164111
Most pobočka Most
J. Průchy 1915, 434 81 Most
tel.: 035-6132111
České Budějovice pobočka České Budějovice
Krajinská 15, 370 72 České Budějovice
tel.: 038-7741111
Plzeň pobočka Plzeň
Goethova 1, 305 95 Plzeň
tel.: 019-7164111
pro klienty Moravia banky, a.s.
Praha
(do 10 Kč)
expozitura Praha-Hradčany
Pohořelec 22, 119 01 Praha 1
tel.: 02-24303111
Praha
(od 50 000 Kč)
A-J - pobočka Praha-město
Václavské n. 42, 114 07 Praha 1
tel.: 02-22411111
K-O - pobočka Praha-Příkopy
Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
tel.:02-22432111
P-Ž - pobočka Staroměstské nám.
Staroměstské nám. 480/24, 110 01 Praha 1
tel.:02-21190111
Frýdek-Místek pobočka Frýdek-Místek
Nádražní 1087, 738 01 Frýdek-Místek
tel.: 0658-6071111
Ostrava pobočka Ostrava
Nádražní 12, 730 01 Ostrava 1
tel.: 069-6161111
Karviná pobočka Karviná
Karola Sliwky 8A/50, 733 32 Karviná-Fryštát
tel.: 069-6393111
Brno pobočka Brno
nám.Svobody 21, 631 31 Brno
tel.: 05-42129111
Olomouc pobočka Olomouc
tř. Svobody 14, 772 14 Olomouc
tel.: 068-5509111
Znojmo pobočka Znojmo
nám. Svobody 18, 670 37 Znojmo
tel.: 0624-214111
Zlín pobočka Zlín
Tř. T. Bati 152, 761 20 Zlín
tel.: 067-7611111
České Budějovice pobočka České Budějovice
Krajinská 15, 370 72 České Budějovice
tel.: 038-7741111
Český Krumlov pobočka Český Krumlov
Kaplická 439, 381 34 Český Krumlov
tel.: 0337-769111

Bude-li oprávněný kient nárokovat výplatu v hotovosti nad 100 000 korun, pak musí o tuto hotovostní výplatu požádat na příslušné pobočce 2 dny předem.

Náhrady klientům - právnickým osobám se budou realizovány výhradně bezhotovostním převodem na těmito klienty sdělený peněžní účet, jenž musí být veden v České republice v Kč. Klienti fyzické osoby samozřejmě mohou rovněž požádat o bezhotovostní převod na svůj bankovní účet.

Při uplatnění nároku musí oprávněný klient - fyzická osoba předložit průkaz totožnosti. Klient - občan ČR předloží platný občanský průkaz. Pokud je klient cizinec předloží platný průkaz o povolení k pobytu (pokud ho vlastní) nebo platný cestovní pas. Klient - právnická osoba je povinen předložit aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší 1 měsíc) nebo výpis z jiného obdobného registru, a to buďto originál nebo úředně ověřenou kopii. V případě zahraniční právnické osoby předloží klient výpis ze zahraničního obchodního rejstříku nebo podobný dokument ne starší 1 měsíc (originál nebo úředně ověřenou kopii) a úřední překlad do českého jazyka. Jestliže se klient nemůže do KB dostavit osobně, pak jeho zástupce musí být vybaven nikoliv obecnou, ale speciální plnou mocí.

Veškeré podrobnosti budou uvedeny na vývěskách poboček KB a také na internetových stránkách Fondu pojištění vkladů (www.fpv.cz).