Komerční banka mění od dnešního dne svoji korporátní identitu. Celý proces změny image souvisí s dynamickým rozvojem banky, vyjadřuje její novou strategii a příslušnost k silné mezinárodní Finanční skupině - Société Générale. Komerční banka se tak dnešním dnem stala první universální bankou Skupiny SG, která přijala novou firemní identitu Skupiny Société Générale.

V souvislosti se zavedením nové korporátní identity Komerční banky uvedl její předseda představenstva a generální ředitel, Alexis Juan: "Z nové image vyplývá, že banka vstoupila do nové éry, že chceme být profesionálnější, inovativnější i konkurenceschopnější. Firemní identita je "obličejem" banky. Proto musí odrážet to, co jsme a co znamenáme - profesionalitu, inovaci a týmového ducha."

Nedílnou součástí změny image KB je i změna jejího grafického symbolu (loga). Nové logo jasně vyjadřuje příslušnost KB k mezinárodní Finanční skupině Société Générale. Červená barva v logu představuje vášeň a sílu, černá barva se používá jako kontrastní k již zmíněné červené. Tyto dvě silné barvy spojuje bílá linka.

Vybudování nové firemní identity spojuje silnou mezinárodní značku Société Génerale s již existující značkou Komerční banky. Nová strategie zavazuje Komerční banku k poskytování služeb vysoké kvality a úrovně.

Zároveň se změnou identity, sjednocuje Komerční banka pod jednu obchodní značku - KB - nabídku všech produktů a služeb, které jsou prodávány přes její distribuční síť. Od dnešního dne budou všechny produkty pro občany a malé podniky nabízeny pod jednotnou značkou KB.

Proces změny firemní identity se týká 480 lokalit a bude dokončen ke konci června příštího roku. Všechna obchodní místa KB budou nově opatřena trojrozměrným světelným označení, tak aby banka byla ještě viditelnější a výraznější. Nad každým bankomatem bude rovněž umístěno světelné značení. Sjednocen bude i vzhled všech výloh obchodních míst KB.

Uvedení nové firemní identity KB bude podpořeno silnou mediální kampaní v TV, tisku i prostřednictvím venkovní reklamy.