Komerční banka dnes informovala Pražskou a Londýnskou burzu cenných papírů o skutečnosti, že KB byla doručena kopie žaloby, podané společností BCL dne 30. listopadu 2001 u Městského soudu v Praze z důvodu údajných ztrát ve výši přibližně 13 mld. Kč. Jak již bylo oznámeno a podrobně popsáno jak v tisku, tak i ve výroční zprávě KB, v letech 1999 a 2000 KB utrpěla ztráty ve výši přibližně 8 mld. Kč z dokumentárních akreditivů otevřených na účet společnosti BCL. Tyto ztráty byly plně zobrazeny v auditovaných účetních výkazech KB za uvedené roky.

Představenstvo KB zkoumá tuto žalobu, ačkoliv společnost BCL dosud nezaplatila soudní poplatek, který je nezbytný k tomu, aby v řízení o žalobě bylo soudem pokračováno. Na základě předběžných konzultací je představenstvo KB přesvědčeno, že žalované částky a tvrzení, na kterých je žaloba založena, jsou zcela neoprávněná, a že žaloba je neopodstatněná. Představenstvo je dále přesvědčeno, že tato žaloba není ničím jiným než taktickým protiútokem společnosti BCL, proti které KB zahájila soudní řízení v Rakousku, kde probíhá řízení o několika odvoláních, včetně odvolání proti návrhu na prohlášení konkurzu na společnost BCL. KB vítá možnost utkat se s BCL u českých soudů a, tak jako dříve, představenstvo KB a její většinový akcionář, společnost Société Générale, budou nadále důsledně postupovat proti BCL a všem, kteří mohli spolupracovat s BCL, a způsobit tak KB ztrátu. KB bude mimo to pokračovat ve spolupráci s policií a dalšími orgány činnými v trestním řízení v několika státech ve vztahu k jejich dožádáním ohledně řady osob zapojených do příslušných transakcí.

Aktivity, které KB vyvíjí v souvislosti s "případem BCL":

KB podala první žalobu proti BCL ve Vídni ve středu dne 22. března 2000 jako důsledek dlouhotrvající neschopnosti společnosti BCL uhradit její závazky vzniklé z akreditivních obchodů. V minulosti společnost BCL využívala služeb KB pro své rozsáhlé aktivity spojené s obchodováním s cizími měnami a KB z těchto aktivit utrpěla rovněž značné ztráty. KB nyní k vymožení těchto ztrát podala žaloby v několika zemích a najala tým forenzních účetních poradců a právních expertů k analyzování situace. V současné době probíhá soudní řízení v Rakousku proti společnosti BCL, v Anglii proti společnosti Stone & Rolls a Zvonko Stojevičovi, v Irsku proti společnostem Westphalia Trading a United Trade Company a Zeno Meierovi a proti někdejším členům představenstva a zaměstnancům KB byla v ČR vznesena trestní obvinění.