Komerční banka oznamuje, že dnes byl anglickým soudem vynesen rozsudek v její prospěch proti anglické společnosti Stone & Rolls Limited a panu Zvonko Stojevicovi (osobě chorvatské národnosti, která podniká především ve Velké Británii, Rakousku a Rusku nebo ve vztahu k těmto zemím). Tato skutečnost je dalším a velmi důležitým krokem v případu BCL, o jehož detailech informovala oznámení Komerční banky již dříve.

Řízení proti společnosti Stone & Rolls a p. Stojevicovi se vztahuje k 30 akreditivům otevřeným Komerční bankou na příkaz společnosti BCL Trading GmbH ("BCL") v období červen 1998 až červenec 1999. Podle svého znění byly akreditivy vázány na dodávky značných množství zemědělských produktů ruského a ukrajinského původu firmou Stone & Rolls společnosti BCL. Žaloba byla podána proti společnosti Stone & Rolls a p. Stojevicovi pro podvodné jednání. Banka uváděla, že ve skutečnosti neexistovaly prodeje zboží, které mělo být uskladněno v ruských skladech, a že předložené faktury a skladištní listy byly falešné či fingované a že společnost Stone & Rolls jednala jako spolupachatel BCL v podvodném schématu připraveném s cílem podvést banku. Soudce rozhodl ve prospěch Komerční banky v celém rozsahu.

Anglický soud přisoudil Komerční bance plnou žalovanou částku, která představuje sumu ve výši přesahující 100 miliónů amerických dolarů. Rozsudek znamená významný průlom v cílené snaze Komerční banky získat náhradu ztrát vyplývajících z jejího obchodování s BCL a vrhá další světlo na povahu a rozsah obchodů společnosti BCL (zejména mimo Českou republiku). KB očekává, že jí toto rozhodnutí anglického soudu pomůže v řízeních souvisejících s BCL vedených v dalších jurisdikcích a měl by poskytnout nový impuls ve vyšetřování orgánů činných v trestním řízení v Rakousku a České republice.

Vyhlídky na získání přisouzené náhrady škody ve významném rozsahu nejsou jisté, avšak budou prozkoumány veškeré možnosti. Komerční banka utrpěla v souvislosti s obchody se společností BCL ztráty ve výši 250 miliónů amerických dolarů. Detailní informace o těchto ztrátách a opravné položky v plné výši potenciálních závazků byly součástí řádné účetní závěrky Komerční banky za rok 1999.

Poznámky pro editory:

Obchody Komerční banky s BCL vedly k rozsáhlému vyšetřování a některým bývalým členům představenstva a zaměstnancům Komerční banky bylo v České republice sděleno obvinění. Tato trestní řízení dosud nebyla projednávána před soudem. Orgány činnými v trestním řízení bylo také zahájeno vyšetřování v Rakousku, a to p. Baraka Alona a p. Zvonko Stojevice. KB navíc zahájila v Rakousku civilní řízení proti BCL a v Irsku proti společnostem Westphalia Trading Limited, United Trade Company Limited a p. Zeno Meierovi. Rozsudek anglického soudu následuje rozhodnutí rakouského soudu z června 2002 potvrzující podvodné jednání společnosti BSS Petroleum GmbH, jednoho z řady obchodních partnerů BCL, kteří se podíleli na podvodu vůči Komerční bance.

Rozsudek anglického soudu byl vynesen po čtyřtýdenním soudním líčení u High Court v Anglii. Pan Stojevic byl podroben křížovému výslechu po 7 dní a byl soudcem shledán "vyhýbavým a nepravdivým".