Mimořádná valná hromada Komerční banky, konaná dne 28. března 2002, schválila návrh smlouvy o prodeji pražské pobočky Société Générale S. A. Komerční bance a. s. Prodejní cena byla stanovena na 1 030 000 000 Kč.

Valná hromada dále schválila návrh na změnu stanov, kterým se rozšiřuje počet členů představenstva KB z původních pěti členů na šest a upravuje způsob rozhodování představenstva většinou přítomných hlasů. Při rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedajícího.