Garantovaná platba je nová služba přímého bankovnictví, která umožňuje v síti velkoobchodních center Makro bezhotovostní platbu klientům Komerční banky. Klient odesílá prostřednictvím čipové karty přímo z pokladny nákupního centra on-line platební příkaz a Makro přijímá okamžitě potvrzení o provedení (případně neprovedení) platby. Ověření bezhotovostní úhrady se provádí přímo proti aktuálnímu zůstatku na účtu klienta.

Výhody Garantované platby:

  • Rychlost (platba probíhá max. 30 sekund, tj. rychleji než placení větších částek v hotovosti);
  • Jednoduchost (zákazník musí znát jen PIN čipové karty, který si před tím sám zvolil);
  • Pohodlnost (k zúčtování dochází on-line, zákazník si tedy prostřednictvím internetbankingu může ihned ověřit zúčtování platby);
  • Bezpečnost (Čip karty "MůjKlíč" obsahuje elektronický podpis majitele karty, kterým je platba autorizována. Přístup k podpisu je chráněn kódem PIN. Tato technologie zajišťuje velmi vysokou míru zabezpečení.);
  • Flexibilita (klient si na pokladně Makro může zvolit účet z jakého hodlá platit).

V případě, že klient využívá služeb Internetového bankovnictví KB (mojebankaprofibanka), přináší mu Garantovaná platba i další výhody:

  • Online kontrolu provedených příkazů;
  • Nastavení přístupu ke garantované platbě(Uživatel služeb MojeBanka nebo profibanka má možnost nastavit přístupy jednotlivým zmocněncům - zaměstnancům. Prostřednictvím internetbankingu pak může online zvyšovat nebo snižovat limit pro prováděnou platbu).
  • Správu účtů pro garantovanou platbu(Uživatel služeb MojeBanka nebo profibanka má možnost si nastavit tzv. pořadí účtů pro garantovanou platbu. Při placení na pokladně Makro se mu pak zobrazují účty v tom pořadí, které si pomocí této funkce přednastavil.).

Garantovaná platba je primárně určena fyzickým osobám - podnikatelům a podnikům. Lze ji zřídit na detašovaných pracovištích Komerční banky, která jsou umístěna ve všech provozovnách v prodejnách Makro a ve vybraných pobočkách KB. Zřízení služby je zdarma, klient platí pouze měsíční poplatek ve výši 75,- korun a jednorázový poplatek 390,- korun za vydání čipové karty "můjklíč", přičemž měsíční poplatek je mu pro první dva měsíce zcela odpuštěn.

V případě, že klient využívá služby internetového bankovnictví KB - mojebanka a profibanka, je mu služba poskytnuta zdarma, tj. bez měsíčního poplatku.