Od dnešního dne, tj. 4. ledna 2002, rozšiřuje Komerční banka podmínky úvěru pro vysokoškolské studenty - Gaudeamus. Nyní mohou o tento úvěr požádat i studenti, kteří studují vysokou školu v zahraničí a předloží bance do češtiny přeložené a úředně ověřené potvrzení o studiu. Nově také umožňujeme splácet úvěr během studia nevýdělečným studentům. V tomto případě je předpokladem, že úvěr budou splácet rodiče studenta, kteří vystupují jako ručitelé, nebo případně jiný výdělečně činný spolužadatel o úvěr.

Úvěr Gaudeamus je poskytován studentům vysokých škol a vysokých odborných škol starších 18 let, kteří mají u Komerční banky otevřen účet. Minimální výše úvěru je 50 000 korun, maximální výše závisí na schopnosti klienta splácet úvěr. V případě, že klient zahájí splácení úvěru vč. úroku ihned po čerpání, může mu být předělen úvěr až do výše 500 000 korun. Pokud klient odloží splátky až po dokončení studia a během školy splácí pouze úroky, je maximální výše úvěru 150 000 korun.