V rámci humanitární výpomoci klientům postiženým povodněmi poskytuje Komerční banka od čtvrtka 22. srpna 2002 speciální nabídku zvýhodněných produktů.

Zcela nově nabízí Komerční banka svým klientům bezúročnou překlenovací půjčku. Tato půjčka je určena těm klientům KB, kteří v důsledku záplav utrpěli škody na majetku a čekají na vyplacení pojistného plnění pojišťovnou. Pokud klient splní bankou stanovené podmínky může KB rozhodnout o poskytnutí bezúročné půjčky až do výše 50 000 korun na dobu maximálně šesti měsíců. Po předložení všech potřebných dokladů (kopie pojišťovací smlouvy nebo kopie o hlášení škodní události a čestného prohlášení žadatele) poskytne KB klientovi překlenovací půjčku nejpozději do 24 hodin. Půjčka je navíc osvobozena od veškerých poplatků, které se pojí s poskytnutím standardního úvěru.

Na tyto účely rezervovala Komerční banka celkem 200 milionů korun.

Dále Komerční banka nabízí klientům z řad občanů:

 • Zvýhodněné hypotéky od 4,4 % p.a.
  Jako součást pomoci občanům postiženým povodněmi nabízí Komerční banka i zvýhodněné hypoteční úvěry. Tyto úvěry budou poskytovány za úrokovou sazbu od 4,4 % p.a., a to na období až do konce roku 2003. Zároveň si KB bude účtovat pouze poloviční poplatek za zpracování hypotečního úvěru. Navíc Komerční banka zkrátí pro tyto klienty dobu pro vyřízení hypotéky, a to až na maximálně pět dní od dodání potřebných dokumentů.
 • Speciální úvěr na rekonstrukci po povodních
  Až na dobu 10 let
   nabízí Komerční banka zvýhodněný Povodňový rekonstrukční úvěr. Tento bezhotovostní účelový úvěr může být poskytován za zvýhodněnou úrokovou sazbu od 6 % p.a., která bude platná pro letošní rok a pro celý rok 2003. Úvěr lze získat ve výši od 50 000 korun do 1 000 000 korun a je určen zejména na rekonstrukci domů a bytů.
 • Individuální splátkový kalendář
  Stávajícím úvěrovaným klientům z řad občanů, kterým v důsledku záplav nastanou problémy se splácením úvěrů, je Komerční banka připravena vyjít vstříc sestavením individuálního splátkového kalendáře. Jednotlivá obchodní místa KB budou všechny požadavky na zavedení tohoto typu splátkového kalendáře řešit s klienty individuálně.
 • Nulové poplatky za předčasný výběr
  Vzhledem k mimořádné situaci je Komerční banka připravena neuplatňovat poplatky za předčasný výběr peněz z termínovaných vkladů a spořících účtů. Žádosti o předčasný výběr z uvedených typů depozit bude Komerční banka řešit s klienty individuálně.

Klientům z řad podnikatelských subjektů KB nabízí:

Zástupci Komerční banky už začali osobně kontaktovat klienty z řad podnikatelských subjektů a municipalit. Zájmem Komerční banky je pro všechny tyto klienty najít individuální řešení finančních problémů, které jim vznikly následkem rozsáhlých záplav. Zároveň je Komerční banka připravena spolupracovat s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem (PGRLF) a dalšími vládními institucemi.