Jako součást restrukturalizačního procesu Komerční pojišťovny nabídne Komerční banka k prodeji strategickému partnerovi kmen pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla a havarijního pojištění. Komerční pojišťovna bude nadále působit v oblasti životního pojištění. Proces prodeje kmene POV a HAV bude zahájen zítra, tj. 29. května 2002.

Komerční banka bude nadále nabízet svým klientům služby povinného ručení. Distribuční smlouva o poskytování těchto služeb je předmětem dalšího jednání. Po celou dobu procesu prodeje bude Komerční pojišťovna poskytovat služby povinného ručení a havarijního pojištění a samozřejmě dostojí všem závazkům, které pro ni z uzavřených smluv o POV a HAV vyplývají. To znamená, že stávajícím klientům POV a HAV nabídne Komerční pojišťovna stejnou úroveň služeb jako doposud: KP bude nadále jako obvykle až do ukončení procesu převodu kmene poskytovat pojistnou ochranu, vypořádání pojistných událostí a všechny ostatní služby. Nový strategický partner převezme veškeré závazky, které vyplývají z uzavřených pojistných smluv s Komerční pojišťovnou a jejími klienty.

S nabídkou účasti ve výběrovém řízení na převod kmene POV a HAV budou osloveny všechny pojišťovny, které působí na českém trhu a které mají licenci na provozování pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Vyloučeny z tohoto procesu budou pouze pojišťovny, které jsou součástí některé bankovní finanční skupiny, jež působí v oblasti retailového bankovnictví.

Komerční banka věří, že tento důležitý a pozitivní krok ve vývoji Komerční pojišťovny se stane výhodou pro současné i budoucí klienty obou společností a že i díky tomuto rozhodnutí se zlepší úroveň a kvalita nabízených služeb. Na celém procesu převodu kmene POV a HAV spolupracuje Komerční banka se společností Deloitte & Touche.