Představenstvo Komerční banky, a.s., vybralo společnost General Electric Capital Corporation ze tří potenciálních investorů, kteří postoupili do užšího výběru zájemců o koupi portfolia pohledávek Komerční banky, jenž je v procesu vymáhání a je částečně kryto státní garancí. Jedná se o portfolio v celkové nominální výši 20 miliard Kč, které bude prodáno za cenu přesahující částku 4 miliardy Kč. Kupní cena v některých případech dosáhne hodnoty jistiny pohledávky. Komerční banka pro menší výhodnost neakceptovala nabídky předložené společnostmi Deutsche Bank a Salomon Brothers Holding Company.

V souladu se smlouvou o garanci uzavřenou mezi Konsolidační bankou a Komerční bankou ze dne 29. 12. 2000 zahájí v této záležitosti Komerční banka jednání s Českou konsolidační agenturou. Prodej nabude účinnosti po jeho schválení příslušnými orgány KB.