Komerční banka, a. s. byla překvapena rozhodnutím soudu o propuštění bývalé manažerky KB Jiřiny Kaplanové z vazby na kauci 1 milion korun. Komerční banka považuje toto rozhodnutí i stanovenou výši kauce za nestandardní, vzhledem k výši škody, kterou Jiřina Kaplanová Komerční bance v průběhu své působnosti v KB, a.s. způsobila.

Komerční banka, a. s. v této souvislosti konstatuje, že bude i nadále spolupracovat s vyšetřovatelem Policie ČR a se státním zástupcem a podnikne všechny kroky vedoucí k odhalení a spravedlivému potrestání všech osob, které jí svou nezákonnou činností způsobily škodu značného rozsahu.