Komerční banka dosáhla podle mezinárodních účetních standardů za tři čtvrtletí roku 2002 nekonsolidovaného čistého zisku ve výši 6 308 mil. Kč. Návratnost kapitálu (ROE) banky činila 30,7 %, poměr nákladů a výnosů, včetně nákladů na restrukturalizaci, dosáhl hodnoty 56,7 %.

Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku došlo k nárůstu celkových čistých výnosů o 4,7 %na 17,2 mld. Kč. Tento růst byl zapříčiněn:

  • stabilním vývojem čistých úrokových výnosů v prostředí nízkých úrokových sazeb
  • poplatky a provize se prakticky nezměnily ve srovnání se stejným odobím předchozího roku. Nekurzovní poplatky a provize stouply o 4 %.
  • čistý zisk z finančních operací se zvýšil na 1,2 mld. Kč, především díky klientským operacím.

Celkové provozní náklady, včetně nákladů na restrukturalizaci zaznamenaly značný pokles (-8,0 %) a představují za tři čtvrtletí roku 2002 částku 9,7 mld. Kč. Tento výsledek byl dosažen hlavně snížením personálních nákladů o 6,2 % a úspěšným řízením ostatních provozních nákladů.

Banka rozpustila opravné položky ve výši 268 mil. Kč na ztráty z úvěrů a investic především z důvodů zvyšující se kvality úvěrového portfotlia a nízké úrovni rizikových nákladů. Za devět měsíců tohoto roku banka vytvořila opravné položky i přes tvorbu opravných položek k portfoliu CDO ve výši 472 mil. Kč.

Počet klientů Komerční banky se zvýšil běhen třetího čtvrtletí roku 2002 o 12 000. Celkový počet klientů dosáhl 1,25 milionů. Pokračuje pozitivní trend růstu výkonnosti v obchodních aktivitách banky. Objem klientských depozit stoupl o 9 % ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku a činí 326 889 mil. Kč.

Zvýšený důraz na retailové bankovnictví potvrdil dynamický vývoj hypotečních a spotřebitelských úvěrů. Objem hypotečních úvěrů, poskytnutých za prvních devět měsíců, ve srovnání se stejným obdobím roku předchozího o 87,6 % z 2 590 mil. Kč na 4 860 mil. Kč. Celkový objem spotřebitelských úvěrů, poskytnutých za prvních devět měsíců roku 2002, stoupl o 35,4 % z 1 810 mil. Kč na 2 450 mil. Kč.

Pokračoval růst zájmu o přímé bankovnictví a ostatní formy alternativních distribučních kanálů v souladu se strategií banky. Počet klientů, využívajících telefonní, internetové nebo PC bankovnictví se ve srovnání s koncem roku 2001 zvýšil o 37 %. V současné době tak více jak každý čtvrtý klient Komerční banky využívá některý z produktů přímého bankovnictví. Během tří čtvrtin roku 2002 se rozrostla prodejní síť o 8 poboček a 69 bankomatů. Zároveň došlo ke zvýšení počtu transakcíprostřednictvím platebních karet v porovnání stejného období o 24 % na 34,1 milionu.

Nekonsolidované finanční výsledky KB podle mezinárodních účetních standardů (IAS) v mil. Kč

Výkaz zisků a ztrát 3. čtvrtletí 2001 3. čtvrtletí 2002 Změna
Čisté příjmy 16 413 17 181 +4,7 %
Provozní náklady -10 580 -9 735 -8,0 %
Čisté provozní příjmy 5 833 7 446 +27,7 %
Opravné položky na ztráty z úvěrů a investic -2 562 268 -
Daň z příjmu -739 -1 406 +90,3 %
Čistý zisk / (ztráta) 2 532 6 308 +149,1 %

 

Klíčové ukazatele 3.čtvrtletí 2001 3.čtvrtletí 2002
Kapitálová přiměřenost 13,6 % 14,3 %
Poměr nákladů k výnosům - vč. nákladů na restrukturalizaci 64,5 % 56,7 %
ROAE 15,5 % 30,7 %
ROAA 0,8 % 1,8 %
Počet zaměstnanců 9 324 8 636