Komerční banka snižuje s platností od 1. 5. 2002 referenční sazbu (RS KB) o 0,30 % p.a. na úroveň 4,10 % p.a., kontokorentní referenční sazbu (KRS KB) rovněž o 0,30 % p.a. na úroveň 4,30 % p.a. Základní sazba (ZS KB) klesá o 0,30 % p.a. na hodnotu 4,10 % p.a. Současně se snižují úrokové sazby u termínovaných účtů s pevnou úrokovou sazbou v rozmezí od 0,47 % p.a. až do 0,56 % p.a. Ve stejném rozsahu se mění í úrokové sazby depozitní směnky. U produktů s vyhlašovanou úrokovou sazbou (Osobní T-konta a podnikatelská konta) se sazby snižují v rozmezí od 0,47 % p.a. do 0,52 % p.a.

U běžného účtu pro obce a města a profesního běžného účtu, dochází ke snížení sazeb maximálně o 1,00 % p.a.

U konta Gaudeamus se snižuje kreditní sazba o 0,50 % na hodnotu 2,50 % p.a. a sazba povoleného nezajištěného debetu z 19,00 % na 16,00 % p.a.