S platností od dnešního dne, tj. od 7. 6. 2002, mění Komerční banka úrokové sazby a to takto: referenční sazba (RS KB) a základní sazba (ZS KB) se snižují o 0,20 % p.a. na úroveň 3,90 % p.a., kontokorentní referenční sazba (KRS KB) se snižuje rovněž o 0,20 % p.a. na úroveň 4,10 % p.a.

U termínovaných účtů s pevnou úrokovou sazbou dochází ke změně sazeb v rozmezí od -0,09 % p.a. do +0,02 % p.a. Ve stejném rozsahu se mění i úrokové sazby Depozitní směnky. U produktů s vyhlašovanou úrokovou sazbou (Osobní T-konta a podnikatelská konta) dochází ke snížení ve všech splatnostech v rozmezí 0,01 % p.a. až 0,06 % p.a.