S platností od 2. července 2002 mění Komerční banka úrokové sazby. Referenční sazba (RS KB) a základní sazba (ZS KB) se snižují o 0,15 % p.a. na úroveň 3,75 % p.a., kontokorentní referenční sazba (KRS KB) se snižuje rovněž o 0,15 % p.a. na úroveň 3,95 % p.a.

Od stejného data jsou upraveny úrokové sazby depozit, a to takto: u termínovaných účtů s pevnou úrokovou sazbou dochází ke změně sazeb v rozmezí od + 0,06 % p.a. do - 0,48 % p.a. Ve stejném rozsahu dochází ke změně sazeb u produktu Depozitní směnka. U produktů s vyhlašovanou úrokovou sazbou (Osobní T-konta a podnikatelská konta) se úroková sazba mění v rozmezí od + 0,05 % p.a. do - 0,42 % p.a.