V souladu s orientací na oblast životního pojištění uzavřela dne 1. 8. 2002 Komerční pojišťovna, a.s., s Kooperativou, pojišťovnou, a.s., dohodu o převedení kmene pojistných smluv pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení) a části havarijního pojištění.

Převod pojistných smluv nemá žádný vliv na obsah a rozsah dosavadního pojištění klientů, ani na sjednané podmínky pojištění či výši pojistného. Pro klienty znamená převod jedinou změnu: veškerá práva a povinnosti, vyplývající z uzavřených smluv, přebírá Kooperativa, pojišťovna, a.s.

Společnost Kooperativa byla vybrána proto, že jde o spolehlivého a zodpovědného partnera a je jednou z největších pojišťoven v oblasti motorových vozidel. Jako druhá největší pojišťovna v České republice spravovala již před převodem kmene Komerční pojišťovny více než jeden milion pojistných smluv povinného ručení. V pojištění majetku občanů získala ocenění kvality Czech Made a zároveň patří k nejvýznamnějším pojišťovnám v pojištění osob i v pojištění průmyslových a podnikatelských rizik.

Dohoda se týká převodu necelých 400 000 stávajících smluv. Převod tohoto pojistného kmene mezi oběma pojišťovnami podléhá schválení Ministerstva financí ČR. Dohoda obou pojišťovacích ústavů je součástí žádosti o schválení. Všichni klienti budou o změně informováni osobním dopisem, který bude dle zákona o pojišťovnictví 363/1999 Sb. odeslán do třiceti dnů po nabytí právní moci rozhodnutí ministerstva.