Dozorčí rada Komerční banky dnes na svém zasedání zvolila pana Philippa Ruchetona členem představenstva a náměstkem generálního ředitele KB pro strategii a finance (Chief Finance Officer).

Komerční banka dále oznamuje, že pan Christian Rouso se stal šéfem útvaru informačních technologií (Chief Information Officer) a zároveň i členem Výkonného výboru banky. Ředitelem divize podpůrných služeb (Facility Management) je pan Otakar Smolík a za řízení divize bankovních služeb (Banking Services) je odpovědný pan Vlastimil Nigrin.

Philippe RUCHETON se narodil 9.září 1948. Je absolventem Vysoké vojenské technické školy (1970), Obchodního institutu v Jouy en Josas (1972) a obchodního práva na pařížské Sorbonně (1978). Od roku 1995 pracuje v Société Générale jako ředitel odboru řízení aktiv a pasiv. V letech 1972-1980 působil jako poradce pro vnitřní analýzu a operace u klientů v rámci skupiny Lidových bank (BRED), odkud přešel na dalších osm let k Bance Louis-Dreyfus (pozdější BBL France), kde byl náměstkem ředitele investičního bankovnictví. V období 1988-1995 pracoval jako finanční ředitel a posléze jako náměstek generálního ředitele v Europe Computer Systems, dceřiné společnosti SG na pronájem výpočetní techniky.