Komerční banka, a. s. oznamuje, že jako jediný akcionář společnosti Komerční pojišťovna, a. s., zvolila dne 21. května 2002 členem představenstva Komerční pojišťovny, a. s., pana Arnauda Briera de la Hosseraye.

Komerční banka, a. s., dále oznamuje, že představenstvo banky rozhodlo dne 21. května 2002 zvýšit základní kapitál Komerční pojišťovny, a. s. Toto zvýšení základního kapitálu bude realizováno rozhodnutím jediného akcionáře v souladu se zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění.