Generální ředitelé tří největších českých bank - České spořitelny, Československé obchodní banky a Komerční banky se dnes večer schází s premiérem, Vladimírem Špidlou, guvernérem ČNB, Zdeňkem Tůmou, a ministrem financí, Bohuslavem Sobotkou. Zmíněné banky, které obsluhují více než 80 % trhu v ČR, se po úspěšném ukončení privatizačního procesu, jako plně soukromé subjekty, stávají novým partnerem pro společnost.

Tématy dnešního společného setkání je podpora vstupu ČR do EU a úspěšné zapojení do společného evropského trhu, rozvoj malých a středních firem posilováním efektivního právního a institucionálního rámce, financování veřejných infrastrukturních projektů a vypracování penzijního schématu, v němž budou zapojeny privátní penzijní plány.

Největší české banky jsou odhodlány zvýšit svou aktivitu ve financování malých a středních firem. V této souvislosti očekávají banky, že dojde k vymezení míry rizika rozděleného mezi stát a bankovní instituce a ke změně přístupu ke státním garancím. Modifikací a posilováním zákona o konkursu - zejména pokud jde o podíl věřitelů na výběru, kontrole a odvolávání konkursních správců - zlepšením postavení věřitelských výborů, možností realizovat zástavní právo bez soudního rozhodnutí atp., lze připravit prostor k tomu, aby se malé a střední firmy mohly ujmout své role v ekonomice a aby naplnily hospodářská očekávání. Dále jsou banky připraveny využít své likvidity a spolu s financováním z veřejných zdrojů se podílet na produktivních, dlouhodobých investicích v nejpotřebnějších oblastech jako je doprava, vzdělávání a zdravotnictví. Banky jsou rovněž připraveny přispět k úspěchu penzijní reformy v oblasti správy a zhodnocení vkládaných zdrojů.