Komerční banka, a.s. sděluje, že Tomas Spurny dnes oznámil svůj úmysl odstoupit z představenstva KB k 30. 4. 2002. KB rovněž potvrzuje, že člen jejího Výkonného výboru Jiří Huml se také rozhodl opustit banku, a to ke stejnému datu. Tomas Spurny a Jiří Huml se s KB dohodli, že své funkce budou efektivně vykonávat do konce dubna 2002.