V rámci ozdravení bilance banky a optimalizece procesu vymáhání portfolia problematických úvěrů, KB posuzuje možnosti prodeje části tohoto portfolia. Úsek řízení rizik v současné době zkoumá podmínky realizace takové transakce, přičemž zmíněnou problematiku KB konzultuje s renomovanými finančními institucemi.