Akciová společnost Teplárna Ústí nad Labem, a.s. získala dlouhodobý amortizovaný syndikovaný úvěr v celkové hodnotě 855 miliónů korun českých. Účelem úvěru je refinancování existující emise dluhopisů splatné v roce 2004 včetně poplatků za její předčasné splacení. Transakce je zaručena společností Dalkia International, S.A. (hlavními akcionáři jsou Electricité de France a Dalkia - dceřinná společnost skupiny Vivendi Enviornment), jenž má majoritní podíl v Teplárně Ústí nad Labem. Díky této transakci, jejíž uzavření trvalo méně než 4 týdny, společnost Teplárna Ústí nad Labem, a.s. dosáhne výrazného snížení úrokových nákladů.

Aranžérem transakce je Komerční banka a v pozici spoluaranžérů jsou Československá obchodní banka a.s. a ING Bank N.V., pobočka Praha. Zájem bank o účast v syndikátu převýšil 1,1 mld. Kč, ale transakce nebyla navýšena.

Teplárna Ústí nad Labem a.s. je jednou z pěti největších tepláren na území České republiky. Společnost patří mezi významné výrobce tepla a elektrické energie v Severních Čechách (převážně pro distribuční společnost Severočeská energetika) a je vedoucím producentem a dodavatelem tepla v regionu Ústí nad Labem. Soustava centrálního zásobování teplem v Ústí nad Labem, kterou společnost vlastní, je jednou z největších soustav v České republice a vyznačuje se velkým počtem odběrných míst. Majetkově se účastní ve společnostech PPC Trmice, a.s. a Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o.