Komerční banka zdůrazňuje, vzhledem ke komentáři publikovanému v Hospodářských novinách, že její produkt "Vital" respektuje české zákony.

KB a její dceřiná společnost Komerční pojišťovna uvedly na trh produkt "VITAL" nabízející flexibilitu a současně možnost daňových úlev. V duchu tohoto záměru Vital nabízí dvě alternativy, které jsou jasně specifikovány ve smluvních podmínkách.

1/ účastník hodlá využít daňových úlev

Kontrakt musí být podepsán nejméně na pět let a musí trvat až do 60 let věku účastníka. Splnění obou podmínek současně je závazné.

Tyto smluvené specifické podmínky podepsané klientem (aby byly v souladu se zákonem o zdanění příjmů, část 15, odstavec 13) zároveň jasně určují, že účastník si nemůže před vypršením platnosti smlouvy vyzvednout žádnou částku, o niž byla v minulosti snížena jeho daňová povinnost. To znamená, že částka zbývající na účtu, tzv. technická rezerva, nesmí být nižší než souhrnná suma daňových úlev od počátku platnosti smlouvy.

Po poradě s vlastními daňovými poradci i externími odborníky jsou Komerční pojišťovna a Komerční banka přesvědčeny, že "Vital" splňuje všechny podmínky pokud jde o oprávněnost daňových úlev.

2/ účastník nehodlá využít daňových úlev

V tomto případě, a v žádném jiném, může vyzvednutá částka činit až 90 % hodnoty kontraktu a klient přitom může plně využít flexibilitu nabízenou pojistnou smlouvou.

Klienti KB jsou o těchto pravidlech informováni před podepsáním smlouvy. Od začátku letošního října, kdy byl "Vital" uveden na trh, uzavřela KB již více než 2 500 smluv na tento produkt.