Komerční banka zaznamenala v loňském roce významný nárůst zájmu o občanské úvěry. Za celý rok poskytla KB 142 512 občanských úvěrů o objemu 9,466 mld. Kč. Rok 2001 se tak stal pro KB v oblasti občanských úvěrů historicky nejúspěšnější. "Nárůstu počtu i objemu úvěrů pro občany se podařilo dosáhnout racionalizací a oživením nabídky produktů, zdokonalováním processingu a v neposlední řadě i díky úsilí našich prodejců v pobočkové síti", uvedl náměstek ředitele divize "Segmenty a produkty" ing. Jiří Eigel.

Z celkových 142 512 poskytnutých občanských úvěrů bylo 3 248 hypotečních úvěrů, 23 865 spotřebitelských úvěrů, 10 140 kreditních karet a 105 259 povolených debetů na běžných účtech.

  hypoteční úvěry spotřebitelské úvěry
počet smluvní č. tis. Kč počet smluvní č. tis. Kč
31. 12. 1998 2 977 2 714 658 6 725 1 381 217
31. 12. 1999 4 439 4 468 601 18 097 2 933 447
31. 12. 2000 7 737 8 167 273 51 331 4 415 618
31. 12. 2001 10 828 11 729 320 53 489 6 328 821
  Kreditní karty povolené debety
počet smluvní č. tis. Kč počet smluvní č. tis. Kč
31. 12. 1999 75 4 000 8 057 239 647
31. 12. 2000 7 728 452 125 61 236 1 273 682
31. 12. 2001 17 636 920 117 166 653 4 433 509

Koncem roku 2001 uvedla Komerční banka na trh dva nové úvěrové produkty: neúčelový osobní Úvěr Garant - úvěr jištěný nemovitostí, a Hypoteční úvěr Plus, který je poskytován až do 90 % ceny zastavené nemovitosti.

I v letošním roce připravuje banka rozšíření nabídky občanských úvěrů s cílem dále přiblížit koncepci nabídky potřebám klientů ve všech klientských segmentech.