Komerční banka (KB) a Potravinářská komora ČR (komora) prodloužily smlouvu o spolupráci na rok 2018. Tento krok opět stvrzuje již tradičně dobré vztahy mezi Komerční bankou a komorou, jejímiž členy je řada klientů KB.

Komerční banka patří k nejvýznamnějším bankovním partnerům domácích potravinářů a zemědělců, snaží se jim proto být co nejblíže. Financováním firem z oboru a budováním dlouhodobých vztahů přispívá k rozvoji celého odvětví v ČR.

Potravinářským i zemědělským firmám máme v Komerční bance skutečně co nabídnout. Kvalitní služby v oblasti platebního styku i financování, spolupráci při čerpání dotačních zdrojů z ČR a EU, ale i zvýhodněné programy připravené ve spolupráci s evropskými finančními institucemi, jsou důkazem velkého významu těchto klientů pro Komerční banku,“ uvedl Leoš Souček, zástupce výkonného ředitele pro Marketing a Komunikaci KB.

Od prodloužení stávající smlouvy očekávají oba partneři další prohloubení vzájemné spolupráce. Komerční banka je také partnerem soutěže „Cena Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek“.

„KB je partnerem soutěže, ale zejména inovativních potravinářů, kterým nabízíme řešení pro financování vývoje a inovace nových výrobků, procesů nebo služeb, provozních nebo investičních potřeb. Nejen pro inovativní podnikatele z řad potravinářů jsme proto připravili úvěr EuroInovace, který umožňuje rychlé zavádění nových výrobních technologií i efektivních inovací výrobních procesů nebo postupů. Úvěr lze získat s nižšími nároky na zajištění díky automatické záruce Evropského investičního fondu,“ dodal Leoš Souček.

„Prodloužení spolupráce s tak významným subjektem, jakým je Komerční banka, nás velice těší. Komerční banka dlouhodobě podporuje potravinářské i zemědělské projekty a investice v oboru. Naše vzájemná spolupráce tuto podporu ještě více zintenzivňuje a věřím, že i nadále povede k nalézání nových cest v rozvoji potravinářského sektoru,“ uvedl Miroslav Toman, prezident Potravinářské komory ČR.