Komerční banka obsadila v klientském průzkumu prestižního magazínu Euromoney první místo mezi bankami v České republice v oblasti Cash Managementu a získala titul Euromoney Market Leader.

Výsledné pořadí bylo stanoveno na základě hodnocení jednotlivých bank jejich klienty, většinou finančními manažery a řediteli středních a velkých korporátních firem.

„Skutečnost, že Komerční banka obsadila první místo mezi českými bankami v průzkumu Euromoney je pro nás velkým úspěchem a zároveň motivací pro další rozvoj v oblasti Cash managementu. Velice si vážíme důvěry našich klientů,“ uvedl Pavol Maličkay, manažer útvaru Corporate cash management

Respondenti vybrali tři své nejvíce využívané banky v oblasti Cash Managementu (buď na místním trhu, nebo s globální působností), u kterých následně formou bodového hodnocení uváděli míru své spokojenosti v různých oblastech.

EUROMONEY je jeden z nejvlivnějších finančních magazínů na světě, který začal vycházet v roce 1969. Zaměřuje se na finance, bankovnictví a podnikání. Ročně vydává řadu průzkumů, srovnání a ocenění napříč všemi zeměmi a různými finančními oblastmi.

Více informací

Pavel Zúbek
Vedoucí externí komunikace
Tel.: +420 955 532 009
E-mail: pavel_zubek@kb.cz