Komerční banka umístila na střechu své kancelářské budovy v pražských Stodůlkách deset včelích úlů. Vyprodukovaný med využije v rámci vlastních charitativních aktivit a zároveň včely podpoří křehký ekosystém v nejbližším okolí.

„V Komerční bance nám záleží na životním prostředí. Chováme se zodpovědně tím, že třídíme odpad, snižujme spotřebu papíru, recyklujeme tonery i staré mobilní telefony, šetříme energie, podporujeme elektro mobilitu, vysazujeme stromy nebo se pravidelně účastníme akcí, jako je „Ukliďme Česko“. Nyní jsme se rozhodli pro další, tentokrát trochu netradiční projekt – včelí úly na střeše kancelářské budovy, kterým chceme pomoci naší planetě, podpořit přírodu a fungování ekosystému,“ uvedla Radka Nováková, iniciátorka projektu.

„Dopad působení člověka na životní prostředí se dotýká prakticky veškerého života v přírodě. Mezi ohrožené se dnes řadí i před pár lety samozřejmé věci, jako je například existence včelstev. Ochrana a posilování jejich počtů je tak velmi aktuální. Vážím si proto toho, že se k těmto aktivitám připojila i Komerční banka,“ doplnil odborník na střešní včelaření Augustin Uváčik.

V okrajových částech měst nebo v klášterních zahradách se včelařilo od nepaměti, a proto chov včel ve městech není nic nového. Ve městě je totiž bohatá druhová skladba květin a stromů, je zde mírnější podnebí a hlavně se v městském prostředí téměř nepoužívají chemické postřiky a hnojiva. Med, který se produkuje ve městech, je podle včelařů kvalitnější než venkovský, což potvrzují i laboratorní testy.

 

 

Více informací 

Pavel Zúbek
Vedoucí externí komunikace
Tel.: +420 955 532 009
E-mail: pavel_zubek@kb.cz