Správní rada Nadace KB Jistota si zvolila nového předsedu. Od 1. srpna 2019 se jím stal Tomáš Doležal. V čele nadace vystřídal Sylvu Floríkovou, která byla předsedkyní správní rady od května 2013.

Správní rada nadace rovněž schválila nominaci Kláry Loudové, dosavadní členky dozorčí rady Nadace KB Jistota, do správní rady. V dozorčí radě ji vystřídá Ida Balusková.

Za dobu působení Sylvy Floríkové v čele nadace bylo celkem rozděleno více než 47 milionů korun a podpořeno 474 projektů.

„V posledních letech si naše nadace jasně definovala své priority a vymezila si svoji společenskou roli. Podařilo se také významně posílit její pozitivní vnímání mezi zaměstnanci Komerční banky. Zásadní podíl na těchto věcech mělo především úsilí a osobní nasazení Sylvy Floríkové. Je mi proto ctí jí za vše upřímně poděkovat“, řekl Tomáš Doležal, nový předseda správní rady Nadace KB Jistota.  

Během předešlých pěti let se nadace profilovala v těchto oblastech podpory: raná péče, sociálně hendikepovaní dospívající, zdravotně hendikepovaní dospělí, senioři a hospicová a paliativní péče. Nadace přispívá na projekty nestátních neziskových organizací, jež pomáhají lidem překonávat jejich zdravotní nebo sociální znevýhodnění. Realizuje roční i víceleté projekty.

V rámci spolupráce s organizací Babybox pro odložené děti – Statim pomohla nadace vytvořit síť babyboxů po celé ČR, když financovala 21 z nich. V podpořených babyboxech bylo doposud zachráněno 63 dětí.

Mezi významné aktivity nadace patří „Srdeční záležitost“ - program pro zaměstnance skupiny KB, kteří působí dobrovolnicky v neziskových organizacích a mohou tak nominovat své projekty na podporu vlastních nadačních činností. Za 6 let trvání programu Nadace KB Jistota podpořila 68 takových projektů v celkové částce 5,75 milionu korun. Hodnotiteli Srdečních záležitostí jsou pravidelní dárci nadace z řad zaměstnanců Skupiny KB.

V oblasti vzdělávání nadace realizuje kurzy finanční gramotnosti pro sociální pracovníky nízkoprahových klubů pro děti a mládež.

Vedle tradičních benefičních akcí - golfového turnaje (letos se uskutečnil již 8. ročník) a vánoční aukce, nadace uspořádala vloni třetí ročník Týdne s Nadací KB Jistota určeného zaměstnancům Komerční banky.

 

Složení správních orgánů Nadace KB Jistota:

Správní rada

  • Tomáš Doležal – předseda
  • Daniel Hořt
  • Klára Loudová
  • Jiří Mifek
  • Kateřina Šušáková
  • Tomáš Talaš

Dozorčí rada

  • Vladimír Pojer - předseda
  • Ida Balusková
  • Radek Trachta


Všichni členové správních orgánů jsou zaměstnanci Komerční banky a svoji činnost v nadaci vykonávají bez nároku na odměnu.

Více informací 

Pavel Zúbek
Vedoucí externí komunikace
Tel.: +420 955 532 009
E-mail: pavel_zubek@kb.cz