Přední finanční společnost SG Equipment Finance ze Skupiny KB uzavřela partnerství se světovým lídrem v pojištění pohledávek, pojišťovnou Euler Hermes. Pojištění smluv v celkovém objemu 270 milionů eur přinese úspory plynoucí z pokročilého řízení rizik a zvýšení výnosnosti vlastního kapitálu. Korporátní klienti SGEFu se díky tomu mohou těšit na rozšíření nabídky financování, která tak bude lépe vyhovovat jejich potřebám.

Petr Němec, provozní a finanční ředitel SGEF v České a Slovenské republice ke spolupráci uvedl: „Cílem našeho partnerství s Euler Hermes je především pokročilé řízení rizik, ale přinese nám pozitivní dopady i v řadě dalších oblastí. V konečném důsledku předpokládám podporu obchodu se stávajícími i novými korporátními klienty a větší odolnost SGEFu vůči případnému ekonomického poklesu."

V první vlně SGEF pojistil více než 3000 aktivních smluv v objemu téměř 200 milionů eur, do konce roku plánuje uskutečnit druhou vlnu pojištění smluv v objemu do 60 milionů eur. Mezinárodní tým specialistů SGEFu, KB a EH na tomto jedinečném řešení pracoval osmnáct měsíců, role zprostředkovatele připadla české makléřské společnosti OK GROUP.

SGEF patří mezi dceřiné společnosti Komerční banky a specializuje se na financování firemních investic v dopravě, strojírenství, zemědělství, stavebnictví a technologiích. Nabízí finanční a operativní leasing a úvěry. V roce 2018 v České republice poskytl financování v objemu 9,6 miliardy korun a obhájil tak pozici dvojky na trhu. V prvním pololetí letošního roku dosáhl 5% růstu obchodu v ČR. Velmi úspěšné pololetí měla jeho pobočka na Slovensku, s jejím zahrnutím vykázal více než 20% růst.

Více informací 

Michal Teubner
Komunikace KB
Tel.: +420 955 532 758
E-mail: michal_teubner@kb.cz

Kamila Nosková
Communication and Marketing Specialist
Tel: +420 955 526 715
E-mail: kamila.noskova@sgef.cz