Komerční banka (KB) poskytne Krajské zdravotní (největšímu poskytovateli lůžkové zdravotní péče v České republice) investiční úvěr ve výši jedné miliardy korun na zlepšení zdravotní péče. Na celkových předpokládaných investičních nákladech v objemu tři miliardy korun se podílí Komerční banka jednou třetinou. Zastupitelstvo Ústeckého kraje již 20. dubna 2020 na svém zasedání vyjádřilo souhlas s poskytnutím ručení za tento úvěr. Ústecký kraj dále poskytne Krajské zdravotní v letech 2020 – 2032 investiční dotace v objemu tří miliard korun, o čemž rozhodlo v pondělí 22. června 2020 Zastupitelstvo Ústeckého kraje.

 „Investiční úvěr pro Krajskou zdravotní jehož prostřednictvím dojde k dalšímu zkvalitnění zdravotní péče v severních Čechách, potvrzuje naši připravenost aktivně se podílet na restartu české společnosti a ekonomiky po útlumu způsobeném koronavirovou epidemií. Investice jsou cestou, jak toto období rychle překonat. V tom je nezastupitelná role velkých, stabilních a důvěryhodných bank,“ uvedl David Formánek, člen představenstva KB zodpovědný za Korporátní a Municipální bankovnictví.

 „Společnost má v plánu v letech 2020 – 2023 realizovat investiční záměry, které umožní dostavbu tří jejích nemocnic. Poté, co v Teplicích Krajská zdravotní dobudovala za bezmála 400 milionů Kč nový pavilon pro centrální operační sály, centrální sterilizaci a anesteziologicko-resuscitační oddělení, postaví moderní pavilony se stejnou náplní a navíc s dosud chybějícími urgentními příjmy v Děčíně a Chomutově, s předpokládanými náklady asi 850 milionů Kč, respektive 535 milionů Kč. V největší nemocnici, v Ústí nad Labem, vyroste nový pavilon s operačními sály, jednotkami intenzivní péče a standardními lůžkovými odděleními, kam přestěhujeme i celé ústecké Kardiocentrum včetně kardiochirurgie. Zde předpokládáme náklady přibližně 1,35 miliardy Kč. Uvedené částky zahrnují i vybavení zdravotnickou technikou,“ vyjmenoval Jiří Novák, předseda představenstva Krajské zdravotní.

Akciová společnost Krajská zdravotní vznikla 1. září 2007 transformací pěti nemocnic do jednoho celku. Krajská zdravotní sdružuje Nemocnici Děčín, Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, Nemocnici Teplice, Nemocnici Most a Nemocnici Chomutov.
S ohledem na geografické rozmístění v regionu tvoří nemocnice Krajské zdravotní páteřní osu zdravotnických zařízení pro celý Ústecký kraj.

Více informací 

Pavel Zúbek
Komunikace KB
Tel.: +420 725 420 107
E-mail: pavel_zubek@kb.cz