Na začátku letošního prosince začne v Komerční bance (KB) platit upravený Sazebník. Poprvé v historii banky hraje v nové podobě Sazebníku dominantní roli dopad na životní prostředí a přirozeně i snaha přenést maximum služeb a produktů do digitálního prostředí. Podle aktuálních statistik počet využití „papírových“ služeb neustále klesá. Například tištěné výpisy zasíláme již pouze pětině klientů, zatímco v roce 2017 je dostávala více než jedna třetina z nich.

„Stále více nám záleží na životním prostředí. Jsme bankou, která podporuje ekologické aktivity a financuje mnoho projektů s kladným dopadem na životní prostředí. Cenové změny byly proto navrženy tak, aby odpovídaly ekologickému zaměření Komerční banky a vedly k maximálnímu omezení používání papírových dokumentů s důrazem na využívání našich online služeb. Z tohoto důvodu se cenové změny týkají zejména papírových výpisů a papírových notifikací a také plateb zadávaných na obchodních místech,“Jan Kubálek, manažer pro strategii retailového bankovnictví v Komerční bance.

Elektronické výpisy a notifikace jsou v Komerční bance zcela zdarma a platby zadané v internetovém nebo mobilním bankovnictví jsou cenově výhodnější než zadávané na pobočce. Naopak ceny za tzv. neekologické služby, k nimž patří např. papírové výpisy, papírové notifikace nebo platby zadané na pobočkách, Komerční banka od prosince zvýší. Například cena za měsíční papírový výpis z účtu stoupne z 39 na 60 korun.

Současně banka pokračuje ve zjednodušování Sazebníku. V části zahraniční platby sjednotila ceny za urgentní platby a platby do / z KB na Slovensku a dále zrušila poplatky za služby, které klienti využívají je minimálně (např. poplatek za faxovou zprávu). Ceny v sazebníku také inovuje a postupně přechází od „baťovských“ cen na ceny „kulaté“.

Více informací 

Pavel Zúbek
Komunikace KB
Tel.: +420 725 420 107
E-mail: pavel_zubek@kb.cz