Komerční banka zahájila od ledna 2021 spolupráci se společností Direct Fidoo a.s. Svým firemním klientům tak za zvýhodněných podmínek nabídne moderní aplikaci pro digitalizaci procesu zpracování a vyúčtování všech firemních výdajů.

„Vzhledem k aktuální zkušenosti s pandemií koronaviru, se potřeba digitalizovat a fungovat na dálku projevila snad ve všech oborech činnosti našich firemních klientů. Poptávka pro bezhotovostních platbách, ať již z hygienických či provozních důvodů, se dostala do popředí zájmu i při placení firemních výdajů. Jsem ráda, že s touto novou nabídkou získají firmy nejen bezpečný ale i efektivní nástroj pro správu svých výdajů“ říká Radka Turková, ředitelka Korporátního a municipálního bankovnictví v Komerční bance.

Dle průzkumů je 45 % firemních výdajů stále ještě placeno v hotovosti. Klienti KB budou moci díky předplaceným kartám Fidoo efektivněji a prakticky okamžitě poslat peníze na dálku komukoliv ve firmě a zbavit se tak manipulace s hotovostí. Vyúčtování hotovostních záloh, plateb kartou či cestovních příkazů díky Fidoo aplikaci bude jednoduchou operací, která firmám ušetří nejen čas ale i peníze.

„Obliba Fidoo jako nástroje na digitalizaci firemních financí je daná tím, že klienti přiznávají, že papírování je opravdu časově zatěžuje. Říkají nám, že to přeci není důvod, proč založili a provozují svou firmu. Chtějí dělat business, a ne pálit čas i náklady papírování. Když jim ukážeme, jak například výdaj za tankování vznikne sám zaplacením kartou a s vyfocenou účtenkou propadne přímo k jejich účetní, jsou nadšení,“ říká Petr Herzmann, spolumajitel Direct Fidoo a.s.

Direct Fidoo a.s. je společností ze skupiny Direct, která se zaměřuje na digitalizaci firemních financí a odstranění zbytečné byrokratické a papírové práce. Uzavřené partnerství je dalším krokem při naplňování strategických cílů KB v oblasti digitalizace a zefektivňování firemních procesů. Více informací o Fidoo získáte na webových stránkách: www.kb.cz/Fidoo

Direct Fidoo a.s. je silný partner, který má na českém trhu již stálou klientelu a dobré jméno. Fidoo nabízí propracovanou službu, která klientům umožní zaplatit kartou jakýkoliv výdaj a vyfotit účtenku fotoaparátem chytrého telefonu. Výdaj je pak v systému digitálně schválen nadřízeným a přes propojení do účetního systému je výdaj kompletně zaúčtován. V případě služebních cest se do vyúčtování zařadí i výdaje za stravné, zálohy za ubytování či letenky a jízdné. Aplikace pak vše automaticky spočítá a přenese data přímo do účetního softwaru.

Pavel Zúbek
Komunikace KB
mob.: +420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz