Ke konci roku 2020 registrovala Komerční banka přes 4 100 žádostí o úvěr v rámci COVID programů v celkové hodnotě téměř 25 miliard korun. V aktuálním programu COVID Plus podepsala 7 smluv za 1,6 miliardy Kč, mezi jinými např. ve spolupráci se Citibank podpořila brněnského virtuálního dopravce Kiwi.com.

Od spuštění podpory na pomoc firmám zasaženým koronavirovou pandemií zaregistrovala Komerční banka ke konci roku 2020 celkově přes 4 100 žádostí o některý úvěr v rámci COVID podpory v objemu téměř 25 miliard korun. Největší zájem byl o program COVID III, ve kterém bylo podepsáno již 1 726 smluv v celkové hodnotě 13 miliard korun.

„V současné době jsme vyplatili asi 40 % částky určené pro Komerční banku v rámci programu COVID III, a dalších více než 100 úvěrů čeká na podpis ze strany klientů. Jde o menší zájem, než jsme očekávali, i přesto jsme rádi, že můžeme takto podpořit českou ekonomiku. O půjčky do 50 milionů korun ale firmy mohou žádat až do poloviny roku 2021, a my jsme připraveni jim je poskytnout,“ uvádí Dita Pasquier, zodpovědná za Firemní financování v KB.

Největší zájem banka eviduje ze sektoru velkoobchod a maloobchod, následuje zpracovatelský průmysl, stavebnictví, ubytování a stravování. Největší objem prostředků pak poptávají klienti ze zpracovatelského průmyslu, dále z velkoobchodu a maloobchodu, stavebnictví, profesních a vědeckých činností.

Poskytnuté úvěry Komerční bankou v rámci COVID programů

Program

Počet smluv

Výše úvěrů

COVID

52

337 milionů Kč

COVID II

895

3,9 miliardy Kč

COVID III

1726 + 126 připraveno

13 miliard Kč

COVID Plus

7

1,6 miliardy Kč


I program COVID Plus určený k financování provozních či investičních účelů exportérů a jejich dodavatelů byl prodloužen do června 2021 a jeho podmínky byly mírně upraveny. U Komerční banky z něj zatím 7 firem čerpá 1,6 miliardy korun.

„COVID Plus má pomoci velkým zaměstnavatelům udržet potřebnou likviditu k zachování jejich provozu a exportních aktivit. Takto jsme ve spolupráci se Citibank financovali vůbec první syndikovaný úvěr zajištěný tímto programem, a to brněnskému virtuálnímu globálnímu dopravci Kiwi.com. Této bezpochyby inovativní společnosti jsme poskytli střednědobý úvěr ve výši 45 milionů eur,“ doplňuje Radim Exner, ředitel syndikovaného a projektového financování v Komerční bance.

Pavel Zúbek
Komunikace KB
mob.: +420 725 420 107
pavel_zubek@kb.cz