Komerční banka zrychlila odesílání běžných SEPA plateb s připsáním na účet banky příjemce ve stejný den. Týká se to SEPA plateb zadaných do 11:00 hodin, s požadavkem na zpracování online. Poplatky za zpracování běžných SEPA plateb zůstávají stejné, jako v případě tuzemských plateb.

 Již na konci minulého roku jsme SEPA platby cenově sjednotili s tuzemskými platbami. Po vyhodnocení pilotního provozu je nyní jako zrychlené poskytujeme standardně všem klientům.“ uvedla Monika Truchliková, manažerka Tribu Cash, Cards & ATMs.v Komerční bance.

Všechny SEPA platby zadané klienty v pracovní dny do 11:00 hodin s požadavkem na zpracování online, předané na papírových příkazech nebo z trvalých příkazů k SEPA platbám, jsou předány k dalšímu zpracování přeshraničních SEPA plateb do systému STEP přes Société Générale a do slovenských bank přes systém SIPS, tak, aby byly připsány na účet banky příjemce v den jejich zadání tj. ve lhůtě D+0.

Provádění urgentních SEPA plateb zůstává beze změny, tedy za příplatek dle Sazebníku KB. Zadávat urgentní SEPA platby je možné v pracovní dny až do 14.00 hodin. Takto zadané SEPA platby jsou připsány na účet příjemce rovněž v den jejich zadání, tj. ve lhůtě D+0, ale rychleji, než zrychlené běžné SEPA platby.

Více informací 

Pavel Zúbek
Komunikace KB
Tel.: +420 725 420 107
E-mail: pavel_zubek@kb.cz